Borettslagsloven no

Forbod mot diskriminering. Slike omstende kan ikkje reknast som sakleg grunn til å nekte godkjenning av ein . Endringer ved lov 17. Borettslagsandeler sikres rettsvern ved tinglysing i grunnboken):. Et boligbyggelag er et andelslag som har til oppgave å stifte borettslag og oppføre boliger og senere forvalte boligene gjennom en forretningsførerkontrakt med sine tilknyttede borettslag.

De kan også drive forretningsførsel for borettslag de ikke selv har stiftet.

Lov om endringer i lov 6. Disse kalles frittstående borettslag. Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsen. Med håndboken ønsker vi å gi en praktisk innføring i de viktigste sidene av borettslagsloven som et styre møter i hverdagen, sier Thor . Det som kjennetegner borettslag som eierform er at det er høy grad av fellesløsninger rundt for eksempel vedlikehol vaktmestertjenester, sikkerhet, kabelanlegg, økonomiforvaltning, lekeplasser og betaling av kommunale avgifter.

Slike gode fellesløsninger gjør det ofte både enkelt og trygt å bo i borettslag. Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom (borett), jf.

Tidligere kunne man også velge om man ville stifte et . Komiteen er også enig i at fleksibilitet bør søkes ved at det ikke bør være noe krav til at andelene i borettslag må selges til selvkost. Komiteen mener at forslaget om fremtidige andelseieres representasjon i byggestyre vil være vanskelig å gjennomføre og vil etter komiteens mening i . Formålet til et borettslag blir definert på en ny måte i den nye loven:. Her kan du spare flere tusen på å bli kvitt dyr gjeld. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet? Må du stille på dugnad?

Og kan du leie ut leiligheten din? Svarene finner du her. Styret sendte brev til de aktuelle andelseierne i juni med oppfordring om å . Ta kontakt med Codex Advokat Oslo for å få svar på ditt spørsmål. Samlet gjør dette boken til et.

Hvordan borettslaget skal organiseres og drives, bestemmes av borettslagsloven. Det kan være lurt å kjenne til den. I tillegg har BRL Hundvåg Ring egne vedtekter som det er viktig å kjenne til.

I dag trer den nye borettslagsloven i kraft. Skal dere gjøre større vedlikeholdsarbeid i borettslaget er det viktig at borettslaget benytter seg bedrifter som kan dokumentere at de har riktig kompetanse med tanke på oppgaven som skal utføres. Dette gir også en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt, om det er å bytte tak, skifte ut rør, totalt renovering av bad .

Alle beboerne har plikt til å rette seg etter det som står i lover, vedtekter, infoperm og de vedtak som kommer i form av vedtak i styret kunngjort i infoskriv.