Bygge garasje uten søknad

Du kan bygge garasje på inntil kvm uten å søke og uten å varsle naboen. Du har selv ansvar for å finne ut hva du har lov å bygge på eiendommen din. Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et kvadratmeter uthus.

Mens du før bare kunne bygge inntil kvadratmeter uten å søke , blir det nå i sommer lov til å bygge kvadratmeter uten å søke. Dette er godt nytt for boligeiere – og ikke minst for de som skal kjøpe eller selge.

Muligheter for å bygge en ny garasje på en enkel måte er alltid kjærkommen for boligkjøpere. Skal noen bo eller sove i bygningen? Samtidig må man oppfylle en del kriterier for å kunne unngå søknaden, og man må forholde seg til de gjeldende reglene.

Disse byggene kan være maks kvadratmeter, og de kan bygges inntil én meter fra nabogrensen. Man kan også bygge tilbygg på maks m², for eksempel balkong, veranda, . Det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt over hva som kan oppføres på egen eiendom etter plan- og bygningsloven, uten å måtte søke til kommunen. Kan du for eksempel bygge garasje og balkong uten å søke om tillatelse?

Vi forteller deg hvilke bygg du kan oppføre på egen eiendom uten å søke. I søkefeltet under kan du søke opp konkrete tema, f.

Du kan også sette opp et tilbygg til garasjen på inntil kvadratmeter uten å søke kommunen om tillatelse, forutsatt at det står minst en meter fra nabogrensen. Tilbygget og garasjen kan ikke til sammen være større enn kvadratmeter. Dersom det er større enn kvadratmeter, gjelder . Du kan sette i gang en rekke prosjekter uten å søke. Forenkling av reglene gir deg mer frihet til å bygge , men du får også mer ansvar. Du må selv sørge for at det du.

Hva skal være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke ? Om du kan bygge uten å søke avhenger av hvilke bestemmelser som gjelder for området du ønsker å bygge på. Om planbestemmelsene ikke er til hinder kan du fra 1. Når du planlegger et byggeprosjekt eller å rive eller endre en bygning, er det tre ulike kategorier du kan falle inn under. Den som skal bygge , har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Få tilsendt gjeldende planer og bestemmelser for din eiendom. Bygg muten å søke.

Vi gjør oppmerksom på at . Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei. Du kan nå bygge frittstående bygg på din eiendom på inntil kvadratmeter uten å søke. Maks høyde til mønet er meter, gesimshøyden kan ikke være på mer enn meter. Bygningen kan ikke være på mer enn en etasje, og kan heller ikke ha kjeller.

Frittstående bygninger, eksempelvis bo uthus og garasje.

Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad , for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.