Godkjenning av leilighet

Man må ikke finne på å leie ut en leilighet som ikke er godkjent for beboelse, advarer advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. Hvis de som leier skulle bli skadet eller i verste fall miste livet, for eksempel på grunn av manglende brannsikring, ville det være en tragedie for alle involverte. Vil det si at jeg kan leie det ut som hybel dersom jeg ikke stenger av døren til vårt vaskerom?

Slik jeg forstår regelverket er det mindre strenge krav for å få godkjent hybel kontra leilighet. Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å kunne leie ut bolig. For å kunne leie ut en bolig, må den være godkjent for utlån av kommunen.

Alle leiligheter som er etablert uten nødvendig forhåndsgodkjenning er etter lovens forstand å betrakte som ulovlig. Men flott for deg selvsagt. Ingen problemer med godkjenning av leilighet , og trenger ikke være TEK dersom resten av huset ikke er det. Bruksendring krever nabovarsel, blant annet pga evt bilparkering(svar vi fikk fra kommunen).

Aller à Har du en ikke godkjent leilighet ? Oppføring av utleieleilighet i bolig krever i de fleste tilfeller tillatelse fra kommunen. Bakgrunnen for at tillatelse er påkrevd i slike tilfeller er at bygningen skal brukes til noe annet enn det som er forutsatt i tidligere gitte byggetillatelser, eller til annet formål enn tidligere. Fra nyttår blir det enklere og billigere å tilpassse boligen til utleie eller egne behov.

Dette betyr at flere boder med små grep kan gjøres om til oppholdsrom.

En viktig forutsetning er at rommene er inne i boligen. Rommet du vil endre må ligge inntil et annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele . De nye byggereglene gjør det enklere og billigere å søke om å få godkjent bruksendring på bo loft eller i kjeller. En ny boenhet må kunne fungere som en selvstendig enhet og skal ha alle hovedfunksjoner for en bolig. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom . Må oppfylle kravet som gjaldt på etableringstidspunktet.

Dette skjemaet er kun ment som en veiledning for å undersøke tilstanden til din leilighet. Selv om det kan krysses av for alle punkter, betyr det ikke at leiligheten er godkjent. Boligeiere som vil bygge en utleieenhet, eller har en leilighet som ikke er godkjent , må søke godkjenning hos kommunen. Aller først må de hyre fagkyndige med såkalt ansvarsrett, som gir anledning til å prosjektere utbygging og sende inn søknad.

Man kan ikke lede arbeidet på egen hån sier Siljan i Horten kommune. Akkurat nå er det flere boliger er til salgs med ikke godkjent utleieenhet. En utleieleilighet i boligen gir skattefrie tusenlapper.

Hva skjer om en leier ut en kjellerleilighet (pen og nyoppusset) uten formell godkjenning ? Hvilke reaksjoner kan det medføre fra myndighetene side? Har lovlig størrelse på vinduene i stue og god takhøyde. Noen som har erfaringer?

Eventuellt måter å omgå . En sekundær leilighet anses å være en egen branncelle.

En slik branncelle kan bare bygges av fagfolk som er godkjent av kommunen. Det stilles altså krav til kompetanse til de som skal gjøre jobben. Er det så urimlig at lovverket stiller minstekrav til personsikkerheten i et bygg ? Dør det ikke nok folk i branner i Norge ? Utleier leier ut ikke godkjent leilighet.

Juss: Håper jeg kan få noen råd av dere der ute Jeg går rett på sak Jeg er ganske sikker på at leiligheten jeg og min samboer leier ikke er godkjent til boformål. Soveroms vindu er så lite at man umulig kan komme ut der, pluss at trappa til huseier er bygd over . Risikoen ved ulovlig utleie blir stadig høyere. Som utleier er det viktig å ha kunnskap om hva man risikerer når man leier ut husrom som ikke er godkjent for boligformål. Her er en guide for deg som vil unngå krav i forbindelse med ulovlig utleie. Svar: Mange utleieboliger oppfyller ikke offentligrettslige krav til boligutleie.

Det er utleier som har ansvaret for å sørge for at boligen oppfyller krav til lovlig utleiebolig. Manglende godkjenning kan medføre at bygningsmyndighetene krever at den ulovlige bruken opphører. At bygningen ikke er godkjent til . Det er veldig strenge krav for at en utleiedel skal bli godkjent, så mye av det som leies ut er ikke det. Skulle kommunen slått hardt ned på det ville det nok bli en stor mangel på boliger mange steder.

Så lenge rømningsveier er ok hadde jeg ikke hatt noen problemer med å leie ut ikke godkjent leilighet. Dette innebærer innsending av byggesøknad med ansvarlige foretak. Vi kan bistå med befaring og utarbeidelse av nødvendige søknadspapirer.