Godkjent rømningsvei kjeller

Hvis kjellerrom skal brukes til varig opphol skal det ha godkjent rømningsvei. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 5meter. Bredden må samtidig være minst 5meter og høyden minst 6meter. Underkanten på rømningsvinduet skal ikke . For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei , må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst centimeter og en fri høyde på minst 50 .

Les mer om reglene på vår forbrukernettside Bolig360. Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal. For å få omgjøring av rom godkjent , må det være vindu i rommet. Det vinduet må gå ut i. Eg vil lage soverom i kjeller under bakkenivå, og lurer på hvilke krav det er til vindus åpning. Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt skyttergrav for å få lys og rømningsvei.

Vindu til soverom under bakkenivå. Hvilke mål må det da være på denne skyttergrava for at åpningen skal bli godkjent.

Er kjellerstuen eller loftsrommet godkjent for opphold? Godkjent eller ikke godkjent rom kan bety en prisforskjell på flere hundre tusen kroner for boliger. Summen av bredde og høyde skal være minst meter. Du kan ha andre mål på rømningsvindu fra kjeller som er godkjent etter eldre bygningsregler – sjekk med kommunen hvilke regler som gjaldt på oppføringstidspunktet.

Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet . Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Slik at du får rømningsvei ut fra for eksempel ditt kjellervindu eller soveromsvindu , slik du sikkert kan rømme ut via fra for eksempel din kjeller eller soverom. Kravene sier det skal være minimum ekstra utgang i tillegg til døren i form av vindu eller ekstra dør.

Felles for vinduer som er godkjent som rømningsvei er at følgene . Er det høyere skal det tilrettelegges for rømning, som f. Kjellervindu som rømningsvei må være. Mange Hjemmevinduer har flytting window Behandlinger som gardiner Eller til og med persienner til Holde seg ut Belysning, gi Lagt til isolasjon , Eller til og med garanti Personvern. Basert på Har state-of-the-art effektivitet lav-e glass som består av flere tynn Film.

Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning. Minimumsmål på vinduer som skal brukes som rømningsvei.

Dersom forholdene er spesiellt tilrettelagt for dette. Under viser rømningsvindu kjeller. Henter man feks katalogen til H-vinduet, vil man kunne få en god oversikt over hvilke ulike typer vinduer som er godkjent som rømningsvei ved at disse er merket med rødt i pristabellen.

Utleiebolig eller ekstra plass. Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Foto: SINTEF Byggforsk. Har du ubenyttet areal i huset?

Juss: Man hører stadig at det er ulovlig å benytte rom uten rømningsvei som soverom, si f. Jeg også: Man kan opplagt ikke leie ut eller selge et rom som ikke er godkjent for varig opphold som soverom. Ved utleie forstår jeg. Hvis du har innredet kjeller eller loftstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei. De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å åpne i en nødsituasjon.

Regelen her er at den innvendige vindusåpningens lengde pluss bredde ikke skal være mindre enn meter. For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må være på minst meter. Selv om kravene til et soverom er klare, er det ikke noe som sier at du kan bruke et ikke- godkjent soverom til å sove i.