Godkjent rømningsvei

Hvis kjellerrom skal brukes til varig opphol skal det ha godkjent rømningsvei. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 5meter. Bredden må samtidig være minst 5meter og høyden minst 6meter.

Underkanten på rømningsvinduet skal ikke . Må man alltid ha et vindu som er godkjent som rømningsvei på et soverom? Jeg har et soverom i dag som befinner seg i en kjeller hvor det er et vindu( 150cmx50cm(BxH)) og en dør.

Fra soveromsdøren er det kun ytterdøren igjen, som ligger i samme gang som døra til soverommet. Slik at du får rømningsvei ut fra for eksempel ditt kjellervindu eller soveromsvindu , slik du sikkert kan rømme ut via fra for eksempel din kjeller eller soverom. Kravene sier det skal være minimum ekstra utgang i tillegg til døren i form av vindu eller ekstra dør.

Felles for vinduer som er godkjent som rømningsvei er at følgene . Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom. Summen av bredde og høyde må være min.

Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live.

For å få et vindu godkjent som rømningsvei , skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent. Eg vil lage soverom i kjeller under bakkenivå, og lurer på hvilke krav det er til vindus åpning. Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt skyttergrav for å få lys og rømningsvei. Vindu til soverom under bakkenivå.

Hvilke mål må det da være på denne skyttergrava for at åpningen skal bli godkjent. Ved å lage lysgraver foran kjellervinduer, kan du både bedre tilgangen på dagslys og sørge for at kjelleren har godkjent rømningsvei. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst centimeter og en fri høyde på minst centimeter.

Krav til rømningsvei : I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Samtidig må disse tilsammen være minium 150cm. Pass på at kjellerstuen er lovlig. Her er det mye mer enn rømningsveier å passe på. Ut fra beskrivelsen er neppe dette rom som er godkjent som for varig opphol men boder (sekundærrom).

Det vil kunne koste fra . I så fall må du søke bruksendring, og da må du forholde deg til byggteknisk forskrift. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei. De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å åpne i en nødsituasjon.

Regelen her er at den innvendige vindusåpningens lengde pluss bredde ikke skal være mindre enn meter. Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri.

For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må være på minst meter. Selv om kravene til et soverom er klare, er det ikke noe som sier at du kan bruke et ikke- godkjent soverom til å sove i. Jeg ønsker å få et tilbud på å skifte ut et kjellervindu til et større vindu som følger kravene til godkjent rømningsvei (1x cm) Vinduet i. Så et vindu må skiftes, men hva vil noe slikt koste? Og kan dette vinduet f.