Innsetting av vindu

Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk. Eksempel på vindu plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet. Når oppkanten på vannbrettbeslaget ligger innenfor vindsperra i veggen, stilles det svært strenge krav til beslag og tettedetaljer. For å unngå oppfukting av veggen ved lekkasjer rundt vinduet må det . Statistikk viser at om lag av alle byggskader skyldes feil utførelse.

Unngå byggskader, bruk.

For perfekt montering av vindu. Her er noen tips å råd å følge om du skal skifte vindu selv. NorDan VIS sikrer riktig montering av vindu.

Det hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer avfallsmengden på arbeidsplassen. VIS = Vindusinnsetting I System. VIS bygger på at vinduer og dører monteres lenger inn i vegg.

Gir redusert kuldebro og mindre varmetap mellom vindu og vegg= bedre . Riktig montering av vinduer øker levetiden og totalopplevelsen ved bruk.

Spørsmålet er hvordan vinduet skal monteres. Håper at noen kan gi en beskrivelse, slik at jeg får fulgt med på om håndverkeren gjør en skikkelig jobb. Fikk tilsendt denne bildet av en venn og forstå ikke alt. Vil ikke virke for clueless- mann Wink , men kunne trengt litt forklaring.

Det er et vindu med karmål i mudulmål 13x12M. Hva menes med overdekning? Er det snakk om øvre ramme . Plasser underlagsklosser i hjørnene og sørg for at disse er i vater. Forutsetningen for at Trenor vinduer skal fungere etter forventningene og at vår garanti skal gjelde, er at monteringen av våre vinduer er håndverksmessig riktig utført.

Meld deg på vårt nyhetsbrev. E- posten din vil kun bli brukt til dette formålet, og vi kommer heller ikke til å overdrive utsendelsene av nyhetsbrev. Kontroller hvor i veggen vinduet skal stå i forhold til kledningen og utlekting.

Sett vinduet inn i åpningen. Det anbefales at vinduet settes så langt ut som mulig i værharde kyst-strøk. I innlandsklima anbefales det motsatte. Monter de midlertidige kilene E på begge sider av forlengelsen av toppkarmen H. Lysåpning måles fra stender til stender og losholt til losholt.

Fugeområde er lysåpning minus Vindusmål.

Plasseres vinduet slik at sporet i karmen for vannbrettbeslaget er på linje med vindsperren, er dette som oftest det enkleste å få tett for slagregn. Ved værhard plassering vil dette. Luftede kledninger og fuger.

Viktig ved innsetting av alle typer vinduer og dører. Har utforinger og lister. Fugetetting med elastisk fugemasse. Byggforskserien og publikasjoner (klikkbare lenker):. Utskifting av vinduer.