Jord til luft varmepumpe

Væske-til-vann- varmepumper er et smart alternativ for deg som skal bygge ny bolig eller har et vannbårent system i dag. En væske-til-vann- varmepumpe henter energi fra fjell, jord , grunnvann eller sjøvann. En slik konvektor er i prinsippet en radiator med vifte som effektivt sprer varm eller kald luft ut i rommet. Jordvarmepumper utnytter lagret solenergi fra jord eller myr ved at en 1til 4meter lang slange graves ned i jorda. Fuktig jord gir større energimengde enn tørr jord.

Ved å installere jordvarmepumpe kan.

Les mer utfyllende om væske-til-vann- varmepumper. Begrepet uteluftvarmepumpe dekker svært forskjellige løsninger, både enkle komfortvarmepumper og luft -til-vann- varmepumper. Avtrekksvarmepumper utnytter energien i avtrekksluften i ventilasjonsanlegg med mekanisk avtrekk. Dette forutsetter at boligens avtrekksluft kan samles i ett punkt. Bergvarmepumper krever . Når forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn både jord – og bergvarmepumpe.

Et stykke ned i jorda er temperaturen stabil på ca 4° C. Vanligvis blir varmepumpebegrepet brukt om et anlegg for oppvarming, dvs. Men teknisk sett er også f.

De fleste luft-til- luft – varmepumper er forøvrig også . For å bruke jord som varmekilde er man avhengig av en relativt stor tomt. Derimot har luftvarmepumper en lavere varmefaktor. Jordvarmeanlæg og luft til vand – varmepumper kan erstatte olie- eller naturgasfyr og sørge for både varme og varmt vand. Jordvarme giver typisk den største besparelse på varmeregningen, men er også dyrere at etablere og kræver, at der kan graves jordslanger ned i din have. Luft til vand – varmepumper giver en lidt mindre . GK tilbyr installasjon og service av alle typer varmepumpesystemer for næringsbygg, borettslag og sameier.

Vi har komplette konsepter for luft -til-vann- og vann-til-vann- varmepumper. Luft -til-vann er foretrukket løsning der det av ulike grunner ikke er hensiktsmessig å borre energibrønn eller legge ut slange i sjø eller jord. Hva er en varmepumpe ? Og hvordan fungerer den? Grunnideen er like enkel som den er genial: hent gratis energi fra fjell, jord og luft , og omgjør den til varme i hjemmet!

I takt med at varmepumpens popularitet har vokst, har også alternativene blitt flere. Derfor kalles de iblant for berg-, jord – og sjøvarmepumper. Det kan derfor være . En bergvarmepumpe gir deg den største energibesparelsen. Avhengig av hvilken oppvarmingskilde du har i dag, så kan den redusere dine oppvarmingskostnader.

Kostnadsbesparelsene er ofte så store at de finansierer investeringen i løpet av få år. På samme måten som et batteri kan jordkloden lagre energi, men i dette tilfellet er det solenergi som lagres når solen varmer opp fjell, jord , luft og vann.

Anlægget er på størrelse med et køleskab og kan fx installeres i en kælder eller et bryggers. Ved luft-til-luft varmepumper er den største del af anlægget udendørs. Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. I luft , jord , sjø, grunnvann og fjell finnes det energi i form av varme.

Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger og vann, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn det man ønsker å . Varmepumper henter energi fra luft , jord eller fjell og transporterer dette til et vannbårent varmesystem. En væskefylt slange føres enten ned i et borehull i berggrunnen, senkes ned på sjøbunnen eller graves ned under jordoverflaten. Har høyest energieffektivitet og lengst levetid av alle typer varmepumper. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm.

I tillegg til å kutte kostnader vil en slik . I en varmepumpe brukes elektrisitet for å hente ut varme fra luft , vann, fjell eller jord. En varmepumpe transporterer varme fra en lavere til en høyere temperatur. Varmen blir fordelt over hele rommet og huset.

På denne måten kan du få flere ganger mer varme enn energien som brukes. Med en varmepumpe vil du senke de .