Lydabsorberende materiale

Mange tror fejlagtigt, at de har brug for lydisolering for at forbedre akustikken i et rum. I virkeligheden er der dog brug for lydabsorberende materiale. Ved hjælp af principper kendt fra optikken er det muligt at fremstille meget effektivt støjdæmpende beklædning.

Det viser opsigtsvækkende forskningsresultater fra Johan Christensen fra DTU Fotonik, der er nomineret til Videnskabens top-5. Vi bruger en unik løsning med lærredsbilleder, hvor vi indsætter en lydabsorberende plade indeni trærammen (bag lærredet) og på den måde stopper lydbølgerne.

Billeder på lærred er i sig selv ikke lyddæmpende, men koblet med støjabsorberende materiale er det meget effektfuldt. Netop til støjdæmpning af kontor er det . Den totale lydisolering mellem to tilstødende rum udtrykkes ved værdierne DnT, w, R´w, eller DnT,A. Jo højere værdien er (i dB), jo bedre er lydisoleringen. Det, der afgør hvor godt et materiale isolerer ly er primært materialets masse, lufttæthed og absorptionsevne. Sammenligningsværktøj.

Vælg de produkter, du vil sammenligne.

Reducér udvælgelseskriterierne til kun at vise de egenskaber, der er relevante for dig. Træk og placér produktkolonnerne for at omprioritere produkternes rækkefølge. Lydisolering af konstruktioner. Lyd transporteres gennem luften og gennem konstruktioner, og man skelner mellem luftly trinly efterklangstid. Stenuld er fra naturens side et meget lydabsorberende materiale : ROCKWOOL isolering indeholder luftfyldte hulrum, der bremser lydbølgerne.

Hvis overfladerne i stedet dækkes med lydabsorberende materiale ebber den reflekterede lyd hurtigere u og lytteren hører kun den direkte lyd. Det reducerer også det overordnede lydniveau i rummet. Rumsakustik og lydabsorption.

Et materiales lydabsorberende egenskaber udtrykkes med lydabsorptionskoefficient, . En god tommelfingerregel er at dække af de hårde overflader i et rum med lydabsorberende materiale. Kan du ikke forlige dig med tanken om, at hele dit loft vil blive sænket, kan du i stedet skabe . Vær opmærksom på, at der er kvalitetsforskel på lydabsorberende materiale. Det, der absorberer lyden bedst og dermed bidrager bedst til akustikken, er klassificeret som ”A-absorbenter”.

Hvis man har to identiske vægge, som er nøgne og lige overfor hinanden, vil lyden slå frem og tilbage mellem væggene. Skal du have dæmpet de dybe frekvenser skal du have fat i lydabsorberende materiale til dine vægge. De dybeste frekvenser forsvinder ikke ved at ramme æggebakker, da de let smutter igennem æggebakkernes pap.

De stryger lige igennem og kastes tilbage i rummet, og det betyder at de vil stå og runge i rummet. Lydabsorberende materiale. Jeg arbejder i en ungdomsklub hvor vi har mange bands.

Derfor har vi lave en scene, nu er det bare at vi har problemer med akustikken. Er der nogle der har nogle ideer, til hvordan vi kan stoppe ekkoet på en billig . Det er en gammel gymnastiksal. Akustikken kan forbedres ved anbringelse af lydabsorberende materialer i lokalet , feks. Må også tage den nu påtænkte udsmykning i Eidi, i betragtning. Det absorberende materiale behøver ikke nødvendigvis at dække hele loftseller vægfladen, ofte vil eller af fladen, . Alpha MONO akustisk opslagstavle er lydabsorberende, hvilket sænker efterklangstiden og dæmper støjen.

Herved opnås et roligere miljø, hvor det er lettere at samtale og hvor lyde ikke virker så stressende. Da det er vigtigt at noget af det lydabsorberende materiale er placeret på vægge og så tæt på medarbejderne som . Hjemmebioen er stort set oppe og køre, men jeg har talt lidt med min nabo ang. Hygiejniske krav i fiskeindustrien begrænser mulighederne for valg af lydabsorberende materiale og gør derved støjproblemerne sværere at løse. Hårdt materiale på overflader gør rengøringen nem, men tilbagekaster også lyden (ler- eller keramikfliser, rustfrit stål, malet beton).

Overfladen på absorptionsmaterialet har . Man skal tilsikre sig, at kompressoren ikke står monteret direkte på et betongulv, men monteret på fx gummifødder eller andet vibrationsdæmpende materiale. Dvs disse materialer skal vaere ret tykke for at kunne absorbere lave frekvenser. Naar det er sagt, bliver andre metoder allerede brugt idag.