Montering av vedovn regler

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder.

Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør. Oversikt over sertifiserte montører .

Trondheim kommune sier noe om minstemål her, men hvilken type ovn nevnes ikke. Noen som har ytterligere innspill på lover og regler generelt på ildsted og på slike type . I modul fem skal vi se litt på regelverket som gjelder for montering av ildsteder og pipe. Når kunden har kjøpt sitt ildste er bare halve jobben gjort.

Den andre halvparten er selve monteringen. Noen velger å montere selv, mens mange velger å få en håndverker til å gjøre jobben. Mulighetene er mange.

Loven kan endres fra 01. Du kan utføre monteringen selv, men det anbefales å bruke kvalifisert personell som også kan utføre kontrollen for deg. Det som skal kontrolleres er at montering er gjort . Les hele denne anvisningen før du begynner å montere din Dovre.

Produktet skal kontrolleres for transportskader eller andre feil og mangler før installasjon. Følgende skal kontrolleres: Skader på glass i dør(er). Trekkventil(er) kan justeres. Vedovn i samme etasje bør ha røykuttak minst.

Myndighetene har ansett det som tilstrekkelig at annet regelverk har sikret kvalifisert og korrekt montering. Se lov om brannforebyggende tiltak (forkortet Fobtot) § 2- hvor det fremgår at feiervesenet skal ha melding om installering av ildsted. Her er også feiervesenet tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Vi valgte derfor å få inn hjelp fra murer da vi skulle montere den nye Jøtul-ovnen vår, for å være sikre på at jobben ble gjort ordentlig og at alt var i henhold til lover og regler.

Det føltes tryggest siden det er ild og varme vi har å gjøre me og så hadde vi jo ingen erfaring med dette fra før. VIDEO: Før rørene tilpasses, feies hullet rent, og skorsteinens tykkelse måles. Har man litt erfaring . Montering av ildsted.

Vi monterer ildsteder – raskt og effektivt ! Påstanden er både riktig og feil. Selve arbeidsoperasjonen er enkel, men den krever god forhåndskunnskap. Blant de tingene man må sette seg inn i er: Grundig produktinformasjon, Plan- og. Bygningstekniske installasjoner skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til helse, miljø, sikkerhet og energiøkonomi blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at det føres tilsyn og at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av kvalifisert . Når man skal installere en vedovn eller en peis er det noen ting man må ta hensyn til, enten man velger å gjøre det selv eller om man velger å sette bort hele.

I Norge har man lov til å montere en peis eller vedovn selv. Man kan også få råd om gjeldende regelverk , samt hvordan man går frem i forbindelse med dette. Les om hvilke krav til montering som gjelder.

Dette praktiseres litt forskjellig i de ulike kommunene. Dersom du gjerne vil ha huset – eller hytta – tilbake til opprinnelig stan er det ikke uten videre lov å montere en gammel ovn. Du må søke om dispensasjon sammen med søknaden om installasjonen.

Det er den enkelte kommune som bestemmer, men . Ildstedet holder deg varm om vinteren. Aller første bud når du skal installere ildsted er å sjekke om det er lovlig i bruk i norge. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk. NB Alle avstandskrav i monteringsveiledningen er minimumsavstander. Ethvert ildsted skal være godkjent for Norge.

Lecastuss for Lecaskorsteiner, . Det er viktig, at den nye peisovnen kan monteres der, hvor du ønsker det. Du må være sikker på, at plasseringen oppfyller de norske reglene. Nedenfor vil du finne en oversikt over de vanligste kravene ved montering av ildsted.

Likevel er det ALLTID monteringsveiledningen til ildstedet som skal følges. Disse kravene for utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i Norsk standard. Unntatt for denne regelen.