Oljetank nedgravd

Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder. Slike lekkasjer kan skyldes både tankens. Her er noen ting du kan se etter for å finne ut om boligen din har en nedgravd oljetank : Usikker på om du har oljetank ? Da bør du begynne å forberede deg på å finne alternativer.

En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig.

Som huseier er det du som er ansvarlig ved en . Dem kan det altså være like greit å bytte ut først som sist, mener han. I årenes løp korroderer en ståltank både utenfra og innenfra. Er opprinnelig godstykkelse redusert til det halve, kan vi ikke godkjenne den. Og det skjer nokså fort, sier Meidel, som legger til at mange nedgravde oljetanker ikke hadde . Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader.

Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer. Last ned pdf-versjon av faktaark om nedgravde oljetanker , ( sider).

Utgiver og fagansvar: Trondheim kommune, Miljøenheten – Miljørettet helsevern og . Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde oljetanker som ikke lengre brukes, må tømmes og fortrinnsvis graves opp. Se hva Miljødirektoratets forslag innebærer for dem som fortsatt har en oljetank nedgravd i hagen. Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Forbudet medfører at det vil foregå en gradvis utfasing av oljetanker. De gamle oljetankene.

Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og . En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø.

Tankeier er ansvarlig for lekkasjer. En lekkasje kan være vanskelig å oppdage dersom den foregår over tid. Oljetanken din kan forurense miljøet og du som eier den har ansvar for å kontrollere den. Hvis du har en oljetank i hagen er du (som grunneier) ansvarlig for tanken og her finner du en sjekkliste over hva som er ditt ansvar: Tilstandskontroll for å sikre at oljetanken til enhver tid er i god stan dette må . Molde kommune har i lokal forskrift bestemt at forurensningsforskriften i . I Horten kommune er det kommunalteknisk planavdeling som er delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning.

Nedgravd oljetank Hoveddelen av nedgravde oljetanker i Lørenskog er villatanker, og de fleste befinner seg i etablerte boligstrøk med tettbebyggelse. Dersom det oppstår lekkasje i en oljetank kan nabolaget bli påvirket og oljen kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann og lokale bekker. Fjerning av nedgravd oljetank. Som grunneigar står du ansvarleg for at oljetank på eigen eigedom alltid er i forsvarleg stand.

Det skal utførast periodisk kontroll av oljetanken, og talet på . Her finner du informasjon om gjeldende regelverk, samt hva som er meldepliktig, søknadspliktig og varslingspliktig. Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? For å hindre forurensning stilles det en del .