Regler for bygging av terrasse

Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle naboer. Reglene per dags dato er at bygg større enn kvadratmeter må søkes om til kommunen. Dette gjelder også hvis bygget skal stå nærmere enn meter fra tomtegrensen.

I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra hagen og ut over en skråning. Altså ikke et tilbygg til huset, men som en forlengning av hagen. I de nye reglene har jeg forstått i media at en kan bygge for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod på .

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene. Se hva du kan bygge uten søknad her! Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket.

Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbo en terrasse eller vindfang, sier Sanner. Statsråden minner om at det er viktig å sjekke . Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, uten å byggemelde. Inntil meter i diameter.

Maks meter høyde og meter lengde.

Biloppstillingsplass. Ulike regler : Alt over kan du bygge. Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for terrasse.

Bygging av terrasse kan være unntatt søknadsplikt. Skal du bygge en terrasse som er over meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, og opp til overkant dekke, må denne omsøkes. Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste tilfeller uansett hadde blitt godkjent skal slippe papirmølla. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil meter fra nabogrensen.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom. Søk med hjelp fra fagfolk . VG har hentet inn informasjon om gjeldende regelverk for hva du står fritt til å bygge på din egen eiendom – og hvilke forskriftsendringer som trer i kraft. Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke.

Hvilke tiltak gjelder dette for? Hvem er ansvarlig for hva? Terrasse med høyde inntil m over ferdig planert terreng. En terrasse , et utegulv, en platting med denne høyden er ikke søknadspliktig.

Den er ikke å regne som et tiltak (tiltak = det du skal bygge ) etter plan og bygningsloven (pbl) § 20-1. Begge bestemmelsene oppstiller vilkår for at reglene skal komme til anvendelse.

Selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt, er det altså ikke fritt frem å bygge. SAK § 4-bestemmer blant annet at den som vil sette i gang et tiltak ( tiltakshaver), har ansvaret for at det er i samsvar med bestemmelser . Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. Sjekk reglenene i kommunen der du bor.

Bygge tilbygg (altan, terrasse ). I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan du få en uteplass å være stolt av.

Nye regler gjør det enklere å bygge tilbygg og føre opp mindre bygg på egen eiendom, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Du kan bygge terrasse på bakken uten å søke, såfremt plasseringen ikke er i strid med arealformål, planbestemmelse eller hensynssoner. På bakken innebærer at . Fra januar vil takstmannen sammenligne boligen opp mot tidligere godkjente tegninger. Da vil ulovlige endringer lettere bli oppdaget. Og for deg som skal bygge noe som fortsatt krever byggesøkna betyr de nye reglene blant annet at du skal få behandlet søknaden på kortere tid.

Jeg tenkte at nye og forenklede regler i plan- og bygningsloven fra 1. Men der tok han feil. For å være på den sikre siden, dro Jakobsen til servicetorget i Asker kommune og fikk . Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge , men du får også mer ansvar.