Takkonstruksjoner typer

Bygg med et fleksibelt og komplett bæresystem! Trekonstruksjoner med spikerplater er et meget fleksibelt system som kan tilfredsstille de aller fleste behov for utforminger av tak. Her finner du eksempler på ulike typer takkonstruksjoner som leveres av våre medlemsbedrifter. Skal du skifte taktekking, isolere eller gjøre andre endringer på taket er det avgjørende å vite hvordan takkonstruksjonen er bygget opp.

Dersom du har et hus i halvannen etasje eller et hus hvor loftetasjen er bygget til oppholdsrom, kan det være aktuelt å isolere takflatene. Et tegn på at varmen forsvinner .

Rundt tak fra Tyskland. Takkonstruksjon i tre fra Sveits. Glasstak over gårdsrommet i British Museum. Taket i riddersalen Haag, . Fordelene med takstoler.

Gang-Nail-takstoler er en økonomisk byggemetode for ulike typer tak. Gang-Nail-systemet gir løsninger på mange problemer som oppstår i forbindelse med bygging av tak med utradisjonell konfigurasjon. Takstolløsninger krever kun en ting: nemlig, at ytre vegger i . Innenfor hyttebygging er det også en løsning med torvtak som omvendt tak på skråtak (isolasjon plassert over membran).

Se ytterligere informasjon om torvtaksløsningene på vår hjemmeside for kompakte flate tak med trykkfast isolasjon, se utvendig tak. Konstruksjonsprinsipp for takkonstruksjoner. Ulike typer av skråtak . Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Kalde uluftede loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes.

Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 . Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, kan nå finne en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i Byggforskserien. Villheller Bildet viser gammel skifertekning med. Typer , egenskaper og bruksområder.

Få forskningsnyheter, fagartikler og informasjon . Vi produsere alle typer takstoler og konstruerer disse på eksakte mål fra kunden. Slik skreddersyr vi takkonstruksjonen for og passe hvert enkelt prosjekt. Vi leverer limtre og skaffer stålbjelker om dette skulle være nødvendig. Er den eksisterende takkonstruksjonen egnet for ombygging av loft? Ved ombygging av loft er det viktig å vurdere om takkonstruksjonen er egnet for ombygging.

Enkelte typer takkonstruksjoner er relativt enkle å bygge om, mens andre vil det være nødvendig å skifte ut fullstendig for at de skal egne seg som oppholdsrom. For å hindre kondensskader må taket konstrueres forsvarlig, det vil si at det skal være luftåpning mellom isolasjonen i boligen og kulden fra utsiden. Dette er spesielt viktig dersom man har planer om å innrede et tidligere uinnredet loft.

Når det gjelder lufting er det to typer takkonstruksjoner : Kalde og varme tak.

Da kan du ha nytte av Sintef Byggforsk sine nye anvisninger om eldre takkonstruksjoner. Den beskrevne takkonstruksjonen er anvendelig under alle typer av tekninger. Løsningen er i tillegg konkurransedyktig med hensyn til kostnader.

MultiElement tilbyr to typer bærende takelementer for haller og næringsbygg: MultiElement takelement med synlig limtrebæring: Selvbærendende opp til 1 m spenn. Flate tak kan ikke ha diffusjonsåpen tekking. Det er en brist i logikken her. Men du skriver også grader så jeg er ikke sikker på at du mener flatt tak.

Mener du skrå tak med liten helling så finnes det typer med limte kanter som også er diffusjonsåpen. Søk opp teknisk godkjenning og sjekk krav til fall. De to typene takkonstruksjon er ikke knyttet til spesielle typer hovedkonstruksjon for bygningen. Laftehus kan ha både sperr og åstak. Grindbygg av nyere dato har ofte åstak.

Hus av bindingsverk har likeledes tak av begge typer. Kombinasjon av sperr- og . Den ble holdt på plass av forskjellige typer torv(halds)kroker, for eksempel selvvokste einerkroker, som var naglet til tro eller sperrer. For å bevare torvvolen best mulig mot råte er det blitt lagt never, et bord eller en stokk (røytestokk, torovolsberja, tørvemat) mellom torvvol og torv. Torvvolen var forsynt med .